Datering
Maker Frans Everbag

De overhaal bij de Hobbemakade te Amsterdam

Gezicht op de overhaal bij de Hobbemakade in Amsterdam

Gedetailleerde beschrijving

Gezicht op de overhaal bij de Hobbemakade in Amsterdam met op de voorgrond water. Daar achter links de helling met de overhaal, in het midden een huis met uitbouw en veranda temidden van bomen en rechts een kade met sluisdeuren. Links en rechts op de achtergrond huizen.; Titel: opschrift in potlood. Opschriften/merken: l.o. in potlood: 't. Polderhuis 118; r.o. in potlood: F. Everbag. Storende donkerbruine vlekjes over het hele oppervlak, met name in de lucht.

Identificatie
Titel
De overhaal bij de Hobbemakade te Amsterdam
Objectnummer
008223
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • ets
  Wordt gebruikt voor de diepdruktechniek waarbij een ontwerp wordt gemaakt met een zuurbestendige stof die de metalen drukplaat beschermt. De plaat wordt blootgesteld aan zuur, dat in de plaat inbijt, zodat de delen van de metalen plaat die aan het zuur blootstaan, worden geëtst.. Gebruik 'bijten' voor het inwerken zelf (van zuren op een drukplaat ten gevolge van blootstelling). (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-148
Over
Onderwerpen
 • overhaal
  Inrichting om niet al te grote schepen over een dijk te trekken met behulp van een kaapstander of een windas. (Thesaurus landschap)Een dubbel hellend vlak (onderheide planken vloer) op een dam of kade tussen twee wateren waarover kleine vaartuigen gehaald kunnen worden met behulp van een windas en losse of vaste rollen die men onder het vaartuig legt; tegenwoordig meestal met een lift. (MARDOC)
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Werk
Breedte
40.8 cm
Hoogte
31.4 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Frans Everbag (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
 • verf
  Iedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned)
Techniek
 • etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 19 april 1966
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Amsterdam
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
graficus, schilder, tekenaar, lithograaf, etser

Frans Everbag

Amsterdam, 25 oktober 1877 – 10 juni 1947
Lees meer
RKD

Trefwoorden