Datering
Vervaardiger R. Callenbach Klenck

Keure met beloning

Schout, burgemeester en schepenen van Enkhuizen stellen een beloning van driehonderd gulden in het vooruitzicht voor degene die de schuldige(n) aanbrengt van het betreden van andermans tuinen en weiden en het beroven van tuinhuizen. Gedateerd: 3 juli 1758.

Uitgebreide beschrijving

Schout, burgemeesters en schepenen van Enkhuizen stellen een beloning van driehonderd gulden in het vooruitzicht voor degene die de schuldige(n) aanbrengt van het betreden van andermans tuinen en weiden en het beroven van tuinhuizen. Gedateerd: 3 juli 1758. Bovenaan het blad een staande vrouw die het wapen van Enkhuizen vasthoudt, in een cirkelvormige lauwerkrans waarbij aan de bovenkant twee handen in elkaar grijpen. Imp.: m.o.: Gedrukt by R. Callenbach Klenck, Boek- en Papier verkoper.

Identificatie
Titel
Keure met beloning
Objectnummer
B001300
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-13344
Over
Trefwoorden
 • regelgeving
  Regelgeving bevat directieve kaders, voor het correct implementeren of toepassen van wetgeving. In regelgeving stelt een regelgever uitvoeringskaders aan anderen. Regelgeving is bedoeld om: de strekking van wetgeving nader toe te spitsen op een specifieke bedrijfstak of samenlevingsaspect de wijze waarop wetgeving geïmplementeerd wordt -tijdelijk- bij te sturen.
 • gemeentewapen
  Een stadswapen is een wapen dat geen officiële status (meer) heeft, maar wel door dorpsraden, stadsdeelraden en dergelijke en, na toestemming van de gemeente waaronder de betreffende plaats valt, door bijvoorbeeld plaatselijke verenigingen gebruikt mag worden. (Wikipedia)
 • gemeentebestuur
  College dat krachtens opgedragen bevoegdheid de aangelegenheden van een gemeente regelt en leidt: plaatselijk bestuur bestaande uit gemeenteraad, burgemeester en wethouders.
Werk
Breedte
32.9 cm
Hoogte
42.2 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. R. Callenbach Klenck (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • houtsnede (drukprocédé)
Verwerving en licentie
Verworven
bruikleen
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden