Datering
Vervaardiger Jacob Folkema

Oproer te Hoorn, over de invoering van nieuwe Excynzen

Oproer te Hoorn, over de invoering van nieuwe Excynzen

Uitgebreide beschrijving

Gezicht op een plein waarop een grote menigte mensen is samengestroomd. De mensenmassa is met elkaar in gevecht. Links zijn mannen met geweren en speren voorgesteld en rechts mannen zonder wapens. Op de achtergrond zijn huizen, in het midden een groter gebouw dat bestormd wordt. Op de voorgrond staat een aantal mensen dat zich afzijdig houdt van het gevecht.; Titel: m.o. in de marge.; Imp.: in de marge: l.o.: J. Folkema del. et sculps.; r.b.: IV. Deel. bl. 122. Toestand: iets gevlekt. ; Doublure: vgl. inv.nrs. B 001336 en 001178.

Identificatie
Titel
Oproer te Hoorn, over de invoering van nieuwe Excynzen
Objectnummer
002729
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-1316
Over
Trefwoorden
 • oproer
  Beweging tegen het openbaar gezag, gepaard gaande met verstoring van de openbare orde en verzet tegen de overheid.
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.
Werk
Breedte
19.4 cm
Hoogte
14.8 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Jacob Folkema (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 3 november 1950
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Hoorn NH
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden