Datering
Vervaardiger Jan Luyken

Grootebroek

Gezicht op Grootebroek tijdens de brand van 20 augustus 1694.

Uitgebreide beschrijving

Gezicht op Grootebroek tijdens de brand van 20 augustus 1694. Op de voorgrond water met twee roeiboten en twee zeilschepen en links en rechts in de onderhoek de oever. Aan de; overzijde van het water weilanden en daar achter, op de horizon het op drie plaatsen in brand staande dorp met links en rechts een kerkgebouw. In de lucht is een tekstband toegevoegd met de titel en in het midden het wapen van grootebroek.; Titel: m.b. in de voorstelling, op een tekstband.; Opschriften/merken: versozijde: l.o. in potlood: Hoogst zeldzaam. Werd met een gedrukt vers ten voordeele der branschade uitgegeven, doch aan druk en papier kan men zien het een aparte fraije afdruk is. Geen watermerk. Vergeeld; roestvlekken links en rechts boven.

Identificatie
Titel
Grootebroek
Objectnummer
006648
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • ets
  Wordt gebruikt voor de diepdruktechniek waarbij een ontwerp wordt gemaakt met een zuurbestendige stof die de metalen drukplaat beschermt. De plaat wordt blootgesteld aan zuur, dat in de plaat inbijt, zodat de delen van de metalen plaat die aan het zuur blootstaan, worden geëtst.. Gebruik 'bijten' voor het inwerken zelf (van zuren op een drukplaat ten gevolge van blootstelling). (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-12964
Over
Trefwoorden
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
Werk
Breedte
53.0 cm
Hoogte
25.7 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Jan Luyken (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 17 februari 1960
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Grootebroek
dichter, graveur (prentmaker), prentkunstenaar

Jan Luyken

Amsterdam, 6 april 1649 – 5 april 1712

Lees meer
RKD

Trefwoorden