Datering

Huwelyks crans. Gevlogten ter Gelegentheyd der Blyde bruylofts-dag van Joan Andries Baron van Hohendorff en Phillipina Theodora Mossel

Gelegenheidsgedicht.

Gedetailleerde beschrijving

Gelegenheidsgedicht. Opschrift en tekst in twee kolommen van de hand van P. Brandenburg. De twee kolommen worden gescheiden door een eenvoudig sierrandje. Opschrift: Huwelijks Crans Gevlogten ter gelegentheyd der Blyde Bruylofts-dag van den wel-gebooren heere Joan Andries baron van Hohendorff, gouverneur en directeur van Java's Noord-Oost-Cust, en de wel-edele jonkvrouwe Philippina Theodora Mossel, In den egt ingezegend den van den Lentemaand MVCCXLVIII. Enkele vochtvlekken.

Identificatie
Titel
Huwelyks crans. Gevlogten ter Gelegentheyd der Blyde bruylofts-dag van Joan Andries Baron van Hohendorff en Phillipina Theodora Mossel
Objectnummer
B001350
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • poëzie
  Poëzie of dichtkunst (van het Griekse 'poiesis'/ποίησις: maken, scheppen, vormen) is een vorm van uit versregels opgebouwde literatuur die de esthetische en ritmische eigenschappen van taal zoals metrum en geluidssymboliek benut om betekenissen te genereren ter aanvulling, vervanging of ondermijning van de prozaïsche, ogenschijnlijke betekenis.
Over
Onderwerpen
 • poëzie
  Poëzie of dichtkunst (van het Griekse 'poiesis'/ποίησις: maken, scheppen, vormen) is een vorm van uit versregels opgebouwde literatuur die de esthetische en ritmische eigenschappen van taal zoals metrum en geluidssymboliek benut om betekenissen te genereren ter aanvulling, vervanging of ondermijning van de prozaïsche, ogenschijnlijke betekenis.
 • huwelijk
  Verwijst doorgaans naar de wettelijke en sociale verbintenis van een man en vrouw als echtgenoten, hoewel de term tegenwoordig ook wordt gebruikt voor de verbintenis van een homoseksueel stel. Gebruik 'bruiloften' voor de huwelijksvoltrekking of -ceremonie. De term wordt soms gebruikt om in algemene zin te verwijzen naar een nauwe of intieme relatie, die niet beperkt is tot mensen. (AAT)
Werk
Breedte
41.1 cm
Hoogte
52.6 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Een vloeibare stof die wordt gebruikt voor tekeningen of overtrektekeningen. Een ondoorzichtig, doorgaans zwart pigment wordt vermengd met een oplosmiddel, zoals water, om een vloeistof te verkrijgen die met een pen of inkt kan worden aangebracht. (Project Fotografie)A fluid medium used for drawings or tracings. An opaque, usually black, pigment is mixed with a vehicle such as water to produce a fluid which can be applied with a pen or brush. Through the end of the 19th century, ink was supplied dried in stick or block form which was ground and mixed with water as needed. At the beginning of this century prepared ink became popular. (Project Fotografie)Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Aankoop & Licentie
Verworven
bruikleen
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden