Datering
Maker Jan de Beijer

Het dorp Bunschoten van eene andere zyde.

Het dorp Bunschoten van eene andere zyde.

Gedetailleerde beschrijving

In het midden avn de voorstelling de kerk, gezien op de westzijde met de toren. Op de voorgrond links een boom en een deel van een huis, met een vrouw en kind er voor. Rechts voor een weg met vier rustende mannen en twee honden.Langs de weg en naast de kerk enkele bomen. Op de weg rechts nog twee rijtuigen. Op de achtergrond rechts enkele huizen.; Titel: m.o. in de marge.; Imp.: in de marge: l.o.: J.d.B.del.; r.o.: H.S.f.; m.b.: 218. In: Het verheerlijkt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezigten, uitgegeven door Isaac Tirion (1745-1774)

Identificatie
Titel
Het dorp Bunschoten van eene andere zyde.
Objectnummer
001116
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • ets
  Wordt gebruikt voor de diepdruktechniek waarbij een ontwerp wordt gemaakt met een zuurbestendige stof die de metalen drukplaat beschermt. De plaat wordt blootgesteld aan zuur, dat in de plaat inbijt, zodat de delen van de metalen plaat die aan het zuur blootstaan, worden geëtst.. Gebruik 'bijten' voor het inwerken zelf (van zuren op een drukplaat ten gevolge van blootstelling). (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-12418
Over
Onderwerpen
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Werk
Breedte
9.6 cm
Hoogte
7.1 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Jan de Beijer (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 7 september 1948
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Leiden
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
schilder, tekenaar, aquarellist

Jan de Beijer

Aarau, – Emmerik, 15 februari 1780
Lees meer
RKD

Trefwoorden