Datering
Vervaardiger Daniël van Breen

Beemsterlants caerte

In de 17de eeuw bracht de handel veel welvaart. De bevolking groeide; de vraag naar landbouwproducten ook. Daardoor stegen de prijzen voor deze producten. Amsterdamse kooplieden zagen toen brood in het droogleggen van de Hollandse meren. Ze dachten veel geld te kunnen verdienen met de extra landbouwgrond die zo vrijkwam. De Beemster valt op door zijn regelmatige vierkante verkaveling. Op deze gravure van de droogmakerij zijn de ideale waterstanden in rode inkt aangegeven.

Uitgebreide beschrijving

BEEMSTERLANTS CAERTE : Met zijne Dycken, Ringslooten, Wegen, Waterin- | gen, Polders, Poldercaden, Molens, en Molentochten. | Item omleggende Plaetsen Landen en andere | eygenschappen, soo als de selve tegenwoordich gheleghen is. Droochgemalen met XL. Molens | Gecavelt ende den Bedyckers en Eygenaers toege- | eygendt inden Iare M.DC.XII. op den 30. Iulij / Gesneden door Daniel van Breen toe Amsterdam An°. 1658. - Schaal [ca. 1:24.000]. - [Midden Beemster : s.n.], 1658. - 1 kaart : kopergravure ; 43 x 57 cm. - Titel in cartouche linksonder. verantwoordelijkheidsvermelding van Daniel van Breen onder de titel. - Schaalstok van Vyff-hondert Rhynlandtsche Roeden middenonder [= 7,8 cm.] in cartouche middenonder. - Schaal naar De Vries. - Rechtsboven kompasroos. - WNW boven. - Middenboven het 'BEEMSTERLANDTS WAPEN'. Rechts een gedicht in latijn door C. Barleus met als titel 'IN BAMÆSTRAM'. - Aantekeningen in rode inkt in de kavels en onder buiten het kader betreffende de peilmaten van het water.

Identificatie
Titel
Beemsterlants caerte
Objectnummer
001549
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • landkaart
  Kaart die de in het terrein zichtbare objecten en verschijnselen zoals reliëf, waterlopen, vegetatie, nederzettingen en verkeerswegen weergeeft. (Wikipedia)
 • waterschapskaart
  Landkaart/topografische kaart van een polder of dijkgebied, meestal gemaakt in opdracht van een waterschap, hoogheemraadschap of dijkgraaf.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-1195
Over
Trefwoorden
 • polder
  Door waterscheidingen begrensd stuk land of gebied waarin de waterstand kan worden beheerst door bemaling. (BRT)
Werk
Breedte
62.0 cm
Hoogte
48.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Daniël van Breen (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • perkament (papier)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 6 februari 1950
Copyright
BY-SA
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
prentkunstenaar, tekenaar

Daniël van Breen

Middelburg (Zeeland), 1599 – Amsterdam,
Lees meer
RKD

Trefwoorden