Datering
Vervaardiger onbekend

Gevelsteen van het Raadhuis in Grootschermer

Boven de poortvormige ingang van het 17e eeuwse Raadhuis in Grootschermer staat een gevelsteen met een vissende haringbuis. De mast is gestreken; het bezaanzeiltje zorgt ervoor dat het uitgezette net strak gespannen blijft. De gevelsteen laat zien dat ook de dorpelingen van Grootschermer hun aandeel hadden in de zeevarende geschiedenis van het Schermereiland.

Identificatie
Titel
Gevelsteen van het Raadhuis in Grootschermer
Objectnummer
F072106
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • dia
  Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia)Positieve transparanten, geschikt voor projectie, al dan niet ingeraamd. Bij inraming twee formaten toegepast: 35mm-film en 6 x 6 cm. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-111096
Over
Trefwoorden
 • raadhuis
  Gebouw waar burgemeester en vroedschap, de raad, bijeenkwam, en waar door de schout of vierschaar recht werd gesproken, rechthuis. De naam werd ook in steden gebruikt. (Haslinghuis)
 • gevel
  Driehoekige top van een muur of houten wand, die voor het dak is geplaatst, later in het bijz. de gehele driehoekig afgedekte voormuur van een huis of de voormuur in het algemeen, ook als de muur horizontaal is afgedekt. Tenslotte wordt van voor-, achter-, zij- en brandgevels gesproken. Zonder nadere aanduiding betekent gevel echter voorgevel. De esthetische werking van de gevel berust grotendeels op de verhouding en verdeling van gesloten en open partijen (dammen, vensters) en op de geleding: horizontaal door lijsten, friezen enz., verticaal door zuilen, pilasters, risalieten.
 • gevelsteen
  Gevelstenen zijn stenen platen of blokken die in de gevel zijn aangebracht. In bijzondere gevallen is een gevelsteen als sluitsteen toegepast of in een deel van een gevelversiering opgenomen, bijvoorbeeld in de vorm van een cartouche. In de middeleeuwen was de gevelsteen meestal in het boogveld boven de ingang geplaatst. Vanaf de 16de eeuw komen gevelstenen in het fries boven de pui of in de geveltop voor.
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. onbekend
Datering
Verwerving en licentie
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Grootschermer
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden