Datering
Vervaardiger onbekend

Raadhuis in Grootschermer

17e eeuws raadhuisje uit 1662 met oudere burgers aan het dorpsplein

Identificatie
Titel
Raadhuis in Grootschermer
Objectnummer
F072097
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • dia
  Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia)Positieve transparanten, geschikt voor projectie, al dan niet ingeraamd. Bij inraming twee formaten toegepast: 35mm-film en 6 x 6 cm. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-111087
Over
Trefwoorden
 • raadhuis
  Gebouw waar burgemeester en vroedschap, de raad, bijeenkwam, en waar door de schout of vierschaar recht werd gesproken, rechthuis. De naam werd ook in steden gebruikt. (Haslinghuis)
 • gevel
  Driehoekige top van een muur of houten wand, die voor het dak is geplaatst, later in het bijz. de gehele driehoekig afgedekte voormuur van een huis of de voormuur in het algemeen, ook als de muur horizontaal is afgedekt. Tenslotte wordt van voor-, achter-, zij- en brandgevels gesproken. Zonder nadere aanduiding betekent gevel echter voorgevel. De esthetische werking van de gevel berust grotendeels op de verhouding en verdeling van gesloten en open partijen (dammen, vensters) en op de geleding: horizontaal door lijsten, friezen enz., verticaal door zuilen, pilasters, risalieten.
 • volk
  1) volkeren: gemeenschap van bewoners van een land die afstamming, taal, zeden, overlevering gemeen hebben (historisch als een zelfstandige groep optredend deel der mensheid, een levensgemeenschap).2) bevolkingsgroep: de gezamenlijke bewoners van een landstreek, zoals door ondergeschikte raskenmerken, taal en zeden van andere groepen onderscheiden.
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. onbekend
Datering
Verwerving en licentie
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Grootschermer
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden