Datering
Vervaardiger Cornelis Pronk

De Ooster-poort te Hoorn van buiten. 1726. De Ooster-poort van binnen. 1726.

De Oosterpoort te Hoorn van buiten en de Oosterpoort van binnen uit 1726

Uitgebreide beschrijving

Twee voorstellingen onder ekaar op één blad, elk met een onderschrift en binnen afzonderlijke kaders; van één plaat.; (1) Boven een gezicht op een poortgebouw dat aan de overzijde van het water ligt. Op de voorgrond een weg langs dit water. Links buigt de weg naar achteren in de richting van de poort. Daar ligt een brug over het water. Aan het begin van de brug staat een eenvoudige poort met rechts ervan een boom. Aan de weg, op de brug en vlak voor het poortgebouw zijn mensen voorgesteld.; (2) Onder dezlefde stadspoort vanaf de andere zijde. Rechts voor de poort twee mannen en onder de poort nog enkele mensen. Links aan het poortgebouw is een lager gebouw aangebouwd. Rechts naast de poort is de stadswal te zien waarop een kanon staat.; Titels: m.o. in de marges van de afzonderlijke voorstellingen.; Imp.: (1) in de marge: m.b.: 407.; (2) in de marge: l.o.: C.P.d.; r.o.: H.S.f.; m.b.: 406. In: Het verheerlijkt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezigten, uitgegeven door Isaac Tirion (1745-1774)

Identificatie
Titel
De Ooster-poort te Hoorn van buiten. 1726. De Ooster-poort van binnen. 1726.
Objectnummer
001173
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • ets
  Wordt gebruikt voor de diepdruktechniek waarbij een ontwerp wordt gemaakt met een zuurbestendige stof die de metalen drukplaat beschermt. De plaat wordt blootgesteld aan zuur, dat in de plaat inbijt, zodat de delen van de metalen plaat die aan het zuur blootstaan, worden geëtst.. Gebruik 'bijten' voor het inwerken zelf (van zuren op een drukplaat ten gevolge van blootstelling). (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-11012
Over
Trefwoorden
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
Werk
Breedte
10.1 cm
Hoogte
15.4 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Cornelis Pronk (vervaardiger)
 2. Hendrik Spilman
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 29 december 1947
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Hoorn NH
tekenaar, pentekenaar, schilder

Cornelis Pronk

Amsterdam, 10 december 1691 – 28 september 1759

Lees meer
RKD

Trefwoorden