Datering
Vervaardiger N.J. Steltenpool

De kwelder bij Wierum

Door de invloed van het getij ontstaat de typische gelaagdheid van de kwelder, duidelijk te zien aan de kwelderrand.

Identificatie
Titel
De kwelder bij Wierum
Objectnummer
F071008
Handle
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-108517
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • dia
  Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia)Positieve transparanten, geschikt voor projectie, al dan niet ingeraamd. Bij inraming twee formaten toegepast: 35mm-film en 6 x 6 cm. (AAT-Ned)
Over
Trefwoorden
 • kustlandschap
  Landschap, landstreek aan de kust; stroken land die grenzen aan grote watermassa's.
 • kwelder
  Een kwelder (of schor) is het vrijwel vlakke gebied achterin een getijdenbekken dat bij gemiddeld hoog water niet meer onder water loopt. Bij elk springtij staat de kwelder nog wel onder water. Daarbij wordt zeeklei afgezet. Doordat de kwelder af en toe nog onderloopt, groeit er een zoutminnende vegetatie. Kwelders zijn in het Laat-Holoceen gevormd. (Weerts & Bazelmans 2011)
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. N.J. Steltenpool
Datering
Verwerving en licentie
Verworven
opdracht
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Wierum
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
fotograaf

Ko Steltenpool

, 1939

Lees meer
RKD

Trefwoorden