Datering
Vervaardiger Jan Peeters

Gezicht op Edam vanaf het water

Gezicht op Edam vanaf het water, een visserschip op de voorgrond.

Uitgebreide beschrijving

Gezicht op Edam vanaf het water, met midden op de voorgrond een zeilend schip. Onder de voorstelling een tweetalig onderschrift in het Nederlands en het Frans, in twee kolommen. Achter het zeilende schip gaat een deel van de stad schuil. Links van het schip is de omwalling duidelijk zichtbaar. Boven de huizen steken molens en gebouwen met torens uit. Mideenboven in de lucht is het wapen van Edam, aan een gestrikt lint weergegeven. Er onder het opschrift 'EDAM'. Links op de voorgrond is in de voorstelling de benaming 'Zuyderzee' toegevoegd.; Imp.: m.o.: Iohannes Peeters deliniavit, Casper Bouttats fecit aqua forti et excudit Antverpia. Cum privilegio. 1674.; Opschriften/merken: r.b. in bruine inkt: 45.

Identificatie
Titel
Gezicht op Edam vanaf het water
Objectnummer
003305
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • ets
  Wordt gebruikt voor de diepdruktechniek waarbij een ontwerp wordt gemaakt met een zuurbestendige stof die de metalen drukplaat beschermt. De plaat wordt blootgesteld aan zuur, dat in de plaat inbijt, zodat de delen van de metalen plaat die aan het zuur blootstaan, worden geëtst.. Gebruik 'bijten' voor het inwerken zelf (van zuren op een drukplaat ten gevolge van blootstelling). (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-1083
Over
Trefwoorden
 • zeegezicht
  Schilderij, schildering of paneel dat de zee, al dan niet gestoffeerd met schepen, tot hoofdonderwerp heeft.
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
 • visserijvaartuig
  Boot, schuit of schip gebruikt bij het vissen of het vervoer van (levende) vis. (debinnenvaart.nl)Vissersboten zijn boten die vissers gebruiken bij het uitoefenen van hun beroep. Zowel kleine houten boten als grote gemotoriseerde boten worden gebruikt voor visserij op zee of op de binnenwateren. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Werk
Breedte
24.8 cm
Hoogte
14.3 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Jan Peeters (tekenaar)
 2. Gaspar Bouttats (graveur)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
Verwerving en licentie
Verworven
schenking 15 november 1951
Copyright
BY-SA
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
schilder, tekenaar, kunsthandelaar

Jan Peeters (I)

Antwerpen, – 12 juni 1678
Lees meer
RKD

Trefwoorden