Datering
Maker Onbekend

Model van een peddel of roerspaan, afkomstig uit mastmakerij Van der Neut te Lemmer.

Model van een peddel of roerspaan. Hout. Lange steel met dwarsgeplaatst handvat. De onderzijde is lensvormig met een verdikt midden.
In 1927 begon Dirk van der Neut, afkomstig uit Alphen aan de Rijn, een houtwarenfabriek in de voormalige touwwinkel met kantoor, smederij en woonhuis van de voormalige mast- en blokmakerij wed. S.J. de Vries. Houtwaren fabriek Van der Neut specialiseerde zich in het maken van masten, gieken, gaffels, kluiverbomen en jachtblokken voor platbodems. De kleinzonen van Dirk namen in 1989 de zaak over van hun vader Dirk (jr) en hun oom Wim. In 2008 hield het bedrijf op te bestaan. Het pand werd in 2015 heropend als deel van het Hotel Lemmer. Delen van het oorspronkelijke interieur en van de inventaris zijn daarbij behouden. (bron: Spanvis.com en LC)

Identificatie
Titel
Model van een peddel of roerspaan, afkomstig uit mastmakerij Van der Neut te Lemmer.
Objectnummer
FSM-2020-029-G
Objecttype
  • Modellen
    1. Een nabootsing op kleine schaal van een object, vaak bedoeld als leer- en illustratiemateriaal. 2. Vormvoorbeeld om te kopiëren of als bron van inspiratie, bijvoorbeeld een ontwerptekening in een modellen- of voorbeeldboek. 3. Twee- of driedimensionale weergave op schaal van een te vervaardigen object, gemaakt door een kunstenaar ten behoeve van zijn opdrachtgever. (Religieus Erfgoedthesaurus)Weergaven of kopieën van een object die groter of kleiner zijn dan de feitelijke grootte van het weer te geven object, en waar bij de vervaardiging de exacte onderlinge verhoudingen zijn gehandhaafd. Een schaalmodel is meestal kleiner dan het origineel en wordt gebruikt ter illustratie van het object, als speelgoed of verzamelobject, of als hulpmiddel bij het construeren van het object op volledige grootte. Schaalmodellen kunnen één- of tweedimensionaal zijn. Schaalmodellen worden meestal vervaardigd op basis van een standaardschaal voor het betreffende product. Zo bestaat voor modeltreinen de populaire H0-schaal (schaal 1:87), voor scheepsmodellen is een schaal van 1:500 gangbaar en bij meubilair voor een poppenhuis een schaal van 1:12. (AAT)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000025728
Over
Onderwerpen
  • Mastmakerijen
  • Lemmer
Werk
Breedte
4.5 cm
Lengte
23.9 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Onbekend
Datering
Materiaal
  • Hout
    Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden