Datering
Maker J.H. van der, & Zoon b.v. Meulen

J.H. van der Meulen & Zoon, Joure - zilveren model van een Friese Sjees. Wisselprijs van het ringrijden te Sneek.

Zilveren model van een Friese Sjees.In de wagen één man met een lange zweep. Het model is gemonteerd op een houten blok waarop aan één zijde een plaquette met de insriptie: 'Wikselpriis Ringridery / Oanbean troch de Friesland Bank / te Snits'. Aan de andere zijde twee plaquettes met daarin gegraveerd de namen van de winnaars van 1987 tot en met 2008. De prijs wordt bewaard in een eigen vitrine.
De prijs werd oorspronkelijk aangeboden door de Friesland Bank. Het werd vervolgens door de Vereniging van Sneker Zakenlieden ingezet als wisselprijs bij het ringsteken te Sneek.

Identificatie
Titel
J.H. van der Meulen & Zoon, Joure - zilveren model van een Friese Sjees. Wisselprijs van het ringrijden te Sneek.
Objectnummer
FSM-2011-031
Objecttype
 • Modellen
  1. Een nabootsing op kleine schaal van een object, vaak bedoeld als leer- en illustratiemateriaal. 2. Vormvoorbeeld om te kopiëren of als bron van inspiratie, bijvoorbeeld een ontwerptekening in een modellen- of voorbeeldboek. 3. Twee- of driedimensionale weergave op schaal van een te vervaardigen object, gemaakt door een kunstenaar ten behoeve van zijn opdrachtgever. (Religieus Erfgoedthesaurus)Weergaven of kopieën van een object die groter of kleiner zijn dan de feitelijke grootte van het weer te geven object, en waar bij de vervaardiging de exacte onderlinge verhoudingen zijn gehandhaafd. Een schaalmodel is meestal kleiner dan het origineel en wordt gebruikt ter illustratie van het object, als speelgoed of verzamelobject, of als hulpmiddel bij het construeren van het object op volledige grootte. Schaalmodellen kunnen één- of tweedimensionaal zijn. Schaalmodellen worden meestal vervaardigd op basis van een standaardschaal voor het betreffende product. Zo bestaat voor modeltreinen de populaire H0-schaal (schaal 1:87), voor scheepsmodellen is een schaal van 1:500 gangbaar en bij meubilair voor een poppenhuis een schaal van 1:12. (AAT)
 • Sportprijzen
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000022049
Over
Onderwerpen
 • Sjezen
  Een sjees is een lichte, door paarden voortgetrokken kar voor het vervoer van personen. (Wikipedia)
 • Ringrijderijen
Werk
Breedte
10.5 cm
Hoogte
14 cm
Lengte
18.7 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. J.H. van der, & Zoon b.v. Meulen
Datering
Materiaal
 • Zilver
  Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
 • Hout
  Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden