Datering
Maker Andries Bosma

Scheepsmodel van een ijzeren roeischouw.

Scheepsmodel van een ijzeren roeischouw. Op spanten gebouwd. Schaal 1:10. Rondhouten en tuigage: geen De romp: Het voorschip is plat en loopt schuin omhoog. Het achterschip heeft een platte, nagenoeg verticale spiegel. Het vlak is plat en loopt naar voren en naar achteren omhoog. Het model van voor naar achter: Op de voorsteven een metalen oog waaraan een landvast kan worden bevestigd. De boot is open. Te zien zijn acht spanten. De huidplaten zijn op de spanten vastgeklonken. Ook de onderlinge verbindingen tussen de huidplaten zijn geklonken. De bodem is bedekt met vier houten buikdenningen. Achter de roeibank een plank met twee gaten, die verwijderd wordt om te hozen. Tussen het derde en vierde spant van voren is de roeibank. Deze is vastgeschroefd op twee metalen steunen. Achter de roeibank op de boeisels twee roeipennen. In het achterschip een achterhuis: verticale wand van ijzer, bedekt met een bank van hout. De achterbank loopt aan de zijkanten met de boorden mee naar voren. Op de hoeken van het achterschip twee metalen klampen. Kleuren: De romp is geheel zwart. Ook de binnenkant van de boot is zwart. De buikdenningen en de banken zijn grijs. Op de roeibank is een zwarte halve cirkel geschilderd. De roeispanen zijn gelakt, de uiteinden ervan zijn zwart. Het hoosvat is blank hout. Accessoires: vaste stander, twee roeispanen en een hoosvat.
Het model is gebouwd door Andries Bosma uit Scharnegoutum. Hij is geboren te Sneek op 31 juli 1933. Na zijn opleiding op de Sneker ambachtsschool volgde hij nog een aantal cursussen: lassen (twee jaar op de avondschool) en scheepsbouw/scheepstekenen (twee jaar Bemetel). Bosma begon met werken in 1950 bij machinefabriek Hubert te Sneek als constructiebankwerker. Van 1951-1968 werkte hij bij scheepswerf Boomsma te Sneek. Vervolgens werkte hij vijf jaar bij scheepswerf Van der Werff & Visser te Gorredijk en keerde in 1973 terug bij scheepswerf Boomsma te Sneek. Daar bleef hij tot 1980. Vanaf 1988 hield Bosma zich bezig met de bouw van scheepsmodellen. Andries Bosma overleed op 29 april 2010.
Het model is gemaakt naar een tekening van Murk Brandsma, scheepsbouwer te Franeker. De tekening heeft inv.nr. 1983-396. De schouw is wijd verspreid in Nederland. Schouwen hebben een plat vlak, een openvallend boord en een invallend boeisel, waardoor een hoekige knikspantvorm ontstaat. Het vlak is over de gehele lengte gebogen en eindigt boven de waterlijn tegen de onderkant van een zeshoekige spiegel.

Identificatie
Titel
Scheepsmodel van een ijzeren roeischouw.
Objectnummer
FSM-1997-028
Objecttype
 • Scheepsmodellen
  Nabootsing van een vaartuig op klein formaat. (Encyclo.nl)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000015388
Over
Onderwerpen
 • Roeiboten
  Kleine boot voor het vervoer van personen, waarmee werd geroeid; in deze studie worden de kleine vaartuigen in Friesland er ook bijgerekend ook al werden die gezeild; het betreft hier een indeling op functie, namelijk het vervoer van enkele personen.
 • Schouwen
Werk
Breedte
15.0 cm
Hoogte
8.5 cm
Lengte
45.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Andries Bosma
Datering
Materiaal
 • Zink
  Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Zn en het atoomnummer 30; het is een blauwachtig wit, kristallijn metaal. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Toegepaste Kunst Project, RKD)
 • Koper
  Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Cu en het atoomnummer 29; het is roodachtig van kleur en is zeer smeedbaar en kneedbaar. Ook te gebruiken voor het metaal wanneer het woirdt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, verschillende voorwerpen en materialen te maken. (Toegepaste Kunst Project, RKD)
 • Hout
  Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden