Datering
Maker Marten Busstra

Maquette van de scheepswerf waar M. Busstra uit Luinjeberd bokken op bouwde.

Maquette van de scheepswerf van M. Busstra te Luinjeberd. Werf met sleephelling. Compleet met twee rolbakken en timmermansbok.
De werf van Marten Busstra te Luinjeberd was de laatste Friese werf waar bokken werden gebouwd. De werf had een sleephelling die bestond uit een balk van 18 tot 20 meter. Deze liep in het water. Aan de andere zijde was de balk ongeveer een meter hoog, gesteund door schuin geplaatste palen. Op de bovenzijde werden uitgeholde klossen bevestigd. Over de klossen liep de sleep van ca. 13 cm. breed. De sleep bestond uit twee soorten hout: een eiken zool van 4.5 cm. dik en een vuren dekhout. De sleep werd onder de bok geschoven , die recht voor de helling in het water lag. Met een lier werd dan de sleep met de bok op de helling getroken. De bok werd gesteund door rolbakken (mosterdpotten). Alle genoemde attributen zijn aanwezig op de maquette, ook het driezijdig te gebruiken breeuwbankje. Het model van de bok met inv.nr. 1988-087 van dezelfde maker is op dezelfde schaal gebouwd, zodat het op de helling geplaatst kan worden.
literatuur: - M. Busstra, De Scheepsbouwer en hellingbaas in het begin van deze eeuw (De Knipe, 1988) [niet uitgegeven manuscript] - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1989, p. 17

Identificatie
Titel
Maquette van de scheepswerf waar M. Busstra uit Luinjeberd bokken op bouwde.
Objectnummer
FSM-1989-034
Objecttype
 • Maquettes
  1. Een nabootsing op kleine schaal van een object, vaak bedoeld als leer- en illustratiemateriaal. 2. Vormvoorbeeld om te kopiëren of als bron van inspiratie, bijvoorbeeld een ontwerptekening in een modellen- of voorbeeldboek. 3. Twee- of driedimensionale weergave op schaal van een te vervaardigen object, gemaakt door een kunstenaar ten behoeve van zijn opdrachtgever. (Religieus Erfgoedthesaurus)Weergaven of kopieën van een object die groter of kleiner zijn dan de feitelijke grootte van het weer te geven object, en waar bij de vervaardiging de exacte onderlinge verhoudingen zijn gehandhaafd. Een schaalmodel is meestal kleiner dan het origineel en wordt gebruikt ter illustratie van het object, als speelgoed of verzamelobject, of als hulpmiddel bij het construeren van het object op volledige grootte. Schaalmodellen kunnen één- of tweedimensionaal zijn. Schaalmodellen worden meestal vervaardigd op basis van een standaardschaal voor het betreffende product. Zo bestaat voor modeltreinen de populaire H0-schaal (schaal 1:87), voor scheepsmodellen is een schaal van 1:500 gangbaar en bij meubilair voor een poppenhuis een schaal van 1:12. (AAT)
 • Modellen
  1. Een nabootsing op kleine schaal van een object, vaak bedoeld als leer- en illustratiemateriaal. 2. Vormvoorbeeld om te kopiëren of als bron van inspiratie, bijvoorbeeld een ontwerptekening in een modellen- of voorbeeldboek. 3. Twee- of driedimensionale weergave op schaal van een te vervaardigen object, gemaakt door een kunstenaar ten behoeve van zijn opdrachtgever. (Religieus Erfgoedthesaurus)Weergaven of kopieën van een object die groter of kleiner zijn dan de feitelijke grootte van het weer te geven object, en waar bij de vervaardiging de exacte onderlinge verhoudingen zijn gehandhaafd. Een schaalmodel is meestal kleiner dan het origineel en wordt gebruikt ter illustratie van het object, als speelgoed of verzamelobject, of als hulpmiddel bij het construeren van het object op volledige grootte. Schaalmodellen kunnen één- of tweedimensionaal zijn. Schaalmodellen worden meestal vervaardigd op basis van een standaardschaal voor het betreffende product. Zo bestaat voor modeltreinen de populaire H0-schaal (schaal 1:87), voor scheepsmodellen is een schaal van 1:500 gangbaar en bij meubilair voor een poppenhuis een schaal van 1:12. (AAT)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000014590
Over
Onderwerpen
 • Scheepsbouw
  De vaardigheid of het bedrijf van het bouwen van schepen. (AAT-Ned)
 • Luinjeberd
Werk
Breedte
52.0 cm
Hoogte
cm
Lengte
102.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Marten Busstra
Datering
Materiaal
 • Hout
  Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden