Datering
Maker Gurbe van der Werff

Scheepsmodel van een houten schippersboot.

Scheepsmodel van een eikenhouten schippersboot. Op spanten gebouwd. Schaal niet bekend. De boot heeft de vorm van een schouw. Een platte voorsteven, die schuin omhoog staat. Een platte spiegel en een plat vlak dat in de lengterichting gebogen is. Op de voorsteven is aan de buitenkant een koperen ring bevestigd met daaraan een touw. Het berghout is van een andere houtsoort gemaakt. Aan de binnenkant is tegen de voorplecht een geschulpte dwarsplank gemaakt. Aan de binnenkant zijn de houten spanten te zien. De bodem is bedekt met buikdenningen. Midscheeps is een roeibank gemaakt. De boeisels zijn daar gedubbeld. Daarop zijn de roeipennen geplaatst. In het achterschp is een bank gemaakt. De boot heeft geen roer. De romp is gelakt. Het onderwaterschip is wit. Aan de binnenkant is het model ook gelakt. De buikdenningen zijn grijs geschilderd. Bij de boot twee roeispanen.
De schippersboot is gemaakt als model van de boten zoals die werden gemaakt op de scheepswerf van J.O. van der Werff te Buitenstvallaat.

Identificatie
Titel
Scheepsmodel van een houten schippersboot.
Objectnummer
FSM-1984-171
Objecttype
 • Scheepsmodellen
  Nabootsing van een vaartuig op klein formaat. (Encyclo.nl)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000013975
Over
Onderwerpen
 • Schippersboten
  Roeiboot bij grotere vrachtschepen, waarmee de schipper naar de wal kon roeien.
 • Roeiboten
  Kleine boot voor het vervoer van personen, waarmee werd geroeid; in deze studie worden de kleine vaartuigen in Friesland er ook bijgerekend ook al werden die gezeild; het betreft hier een indeling op functie, namelijk het vervoer van enkele personen.
Werk
Breedte
10.0 cm
Hoogte
5.0 cm
Lengte
24.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Gurbe van der Werff
Datering
Materiaal
 • Eikenhout
  Eiken is het hout van de Quercus robur. Het hout is hard en goed bestand tegen water. Het is in Noord-Europa op grote schaal gebruikt in de bouw, voor schepen, meubels en panelen. (Conservation Dictionary)Eikenhout is het hout van de eikenboom. Eikenhout is een zeer duurzame houtsoort met wijde poriën, en met brede glinsterende spiegels wanneer het dosse gezaagd is. Het is belangrijk materiaal voor balken, kappen, kozijnen, deuren, betimmeringen e.d.. Tot in de 17e zeer algemeen toegepast, tegenwoordig door schaarste kostbaar en als timmerhout vrijwel geheel door naaldhout verdrongen. Het laat zich goed besnijden en is daarom geschikt voor het maken van meubels. Voor betimmeringen gebruikte men graag wagenschot en gekloofde planken. Eikenhout werd doorgaans aangeduid naar de plaats van herkomst of naar de doorvoerhaven: bv. Deventer hout, Zutphense planken, Hasselts hout (aangevoerd langs de Overijsselse Vecht), Rijns eiken, Wezels hout (langs de Lippe, Ruhr en Rijn aangevoerd), Brabants hout. Noords eikenhout kwam uit Noord-Duitsland en de Oostzeelanden. In Oost-Nederland werd veel inlands eiken verwerkt. Thans is er in hoofdzaak Frans, Westfaals en Slavonisch eiken in de handel. (Haslinghuis)
 • Hout
  Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden