Datering
Maker Eeltje Holtrop van der Zee

Achterdoftdeurtje uit de douk van de visaak Dolphijn.

Achterdoftdeurtje uit de douk van de visaak Dolphijn. Het deurtje is oogvormig. Versierd met houtsnijwerk: touwrand als kader. Daarbinnen het geschilderde opschrift 'T. Voordewind / 1865 / Leeuwarden'. Links van het midden een sleutelgat. Meerkleurig beschilderd.
Volgens het werfboek van Eeltje Holtrop van der Zee te Joure werd de aak in 1868 gebouwd voor mr. Jan Minnema Buma. Van 1918 tot 1970 was de aak van Hendrik Voordewind te Amsterdam, die hem in Leeuwarden had liggen. Het op het deurtje vermelde jaartal 1865 is onjuist. Op oude foto's van het deurtje ontbreekt het jaartal overigens ook. De voorletter T van vader Tjerk stond van 1918 tot 1934 op het deurtje. Na de dood van Tjerk werd de T veranderd in een H en na de verkoop van de Dolphijn in 1970 weer in een T.
literatuur: - H. Voordewind, Voor de wind. (Den Haag, 1951) - H.G. van Slooten 'Geschiedenis van de visaak Dolphijn' Jaarboek Fries Scheepsvaart Museum en Sneker Oudheidkamer 1984, 31-47. - Catalogus Scheepssier in Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1991, nr. 49 - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1987, p. 20 - H.G. van Slooten 'Eeltje Holtrop van der Zee en zijn familie' in: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1988, pp. 116-118.

Identificatie
Titel
Achterdoftdeurtje uit de douk van de visaak Dolphijn.
Objectnummer
FSM-1987-019
Objecttype
 • Deuren
  Barrières die draaien, schuiven, kantelen, of vouwen om een deuropening af te sluiten, meestal van een massieve en afgewerkte constructie en die meestal leiden naar binnenruimtes of die scheiden. Wordt ook gebruikt voor vergelijkbare elementen die een bak of een kast afsluiten. Voor minder massieve of afgewerkte constructies en die meestal twee buitenruimtes scheiden wordt 'hekken (poortonderdelen)' gebruikt. (AAT-Ned)
 • Scheepssier
  Al datgeen aan boord van een schip dat mooier gemaakt is dan strikt noodzakelijk is of dat voornamelijk voor het mooi aangebracht is. (De Binnenvaart)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000013378
Over
Onderwerpen
 • Visaken
  Verschillende typen aken die in Nederland voor verschillende visserijen werden gebruikt. (aatned.nl)Type vissersschip dat in Friesland en van daaruit ook in de Zuiderzee wordt gebruikt voor verschillende visserijen. (MARDOC)
 • Aken
  Shallow draft cargo vessel, often broad beamed and flat bottomed, powered by engine and or sail.Lang open, bakachtig (zeil)vaartuig voor vrachtvervoer op de grote rivieren, ook als veerpont. Een steven loos vaartuig met vlakke bodem, dat voor en achter meestal trapeziumvormig toeloopt in een heve. De zijden zijn verticaal aan de bodem verbonden of vallen iets naar buiten.
 • Vissersschepen
  Boot, schuit of schip gebruikt bij het vissen of het vervoer van (levende) vis. (debinnenvaart.nl)Vissersboten zijn boten die vissers gebruiken bij het uitoefenen van hun beroep. Zowel kleine houten boten als grote gemotoriseerde boten worden gebruikt voor visserij op zee of op de binnenwateren. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Werk
Breedte
4.0 cm
Hoogte
17.0 cm
Lengte
39.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Eeltje Holtrop van der Zee
Datering
Materiaal
 • Hout
  Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
 • Eikenhout
  Eiken is het hout van de Quercus robur. Het hout is hard en goed bestand tegen water. Het is in Noord-Europa op grote schaal gebruikt in de bouw, voor schepen, meubels en panelen. (Conservation Dictionary)Eikenhout is het hout van de eikenboom. Eikenhout is een zeer duurzame houtsoort met wijde poriën, en met brede glinsterende spiegels wanneer het dosse gezaagd is. Het is belangrijk materiaal voor balken, kappen, kozijnen, deuren, betimmeringen e.d.. Tot in de 17e zeer algemeen toegepast, tegenwoordig door schaarste kostbaar en als timmerhout vrijwel geheel door naaldhout verdrongen. Het laat zich goed besnijden en is daarom geschikt voor het maken van meubels. Voor betimmeringen gebruikte men graag wagenschot en gekloofde planken. Eikenhout werd doorgaans aangeduid naar de plaats van herkomst of naar de doorvoerhaven: bv. Deventer hout, Zutphense planken, Hasselts hout (aangevoerd langs de Overijsselse Vecht), Rijns eiken, Wezels hout (langs de Lippe, Ruhr en Rijn aangevoerd), Brabants hout. Noords eikenhout kwam uit Noord-Duitsland en de Oostzeelanden. In Oost-Nederland werd veel inlands eiken verwerkt. Thans is er in hoofdzaak Frans, Westfaals en Slavonisch eiken in de handel. (Haslinghuis)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden