Datering
Maker Onbekend

Kompas in houten doos met schuifdeksel.

Kompas in koperen, komvormig huis. Het huis is wit en heeft een rode rand. Het huis is cardanisch opgehangen in een houten kist met schuifdeksel. Het kompas heeft een draaiende kompasroos. Daarop Engelstalige afkortingen van de windrichtingen: NE, E, SE, SW, W, NW.
Het kompas werd gebruikt door Hidde Baanstra, de vader van de schenkster. Baanstra was schipper op het stoomschip De Nijverheid, dat de beurtdienst van Sneek op Amsterdam onderhield. Bij Hardzeildagen deed het stoomschip dienst als directieschip van de Zeilvereeniging Sneek.
literatuur: - Sneeker Nieuwsblad 2 feb. 1951.

Identificatie
Titel
Kompas in houten doos met schuifdeksel.
Objectnummer
FSM-J-045
Objecttype
 • Kompassen
  Instrumenten voor het meten en aangeven van een horizontale verwijzingsrichting in relatie tot het magnetische noorden. (AAT-Ned)
 • Navigatie-instrumenten
  Navigatie is de kunst van het plannen en volgen van een route om zich daarmee van de huidige positie naar de bestemming te verplaatsen. Alle daarvoor benodige instrumenten vallen onder de noemer navigatie-instrumenten. Voorbeelden daarvan zijn een kompas, de jacobsstaf, de passer, een verrekijker, de sextant, een land- of zeekaart en een parallellineaal.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000010716
Over
Onderwerpen
 • Beurtvaart
  Binnenvaartverbindingen onderhouden door bij toerbeurt varende schippers; in de 2e helft van de 19e eeuw werd de uitdrukking gebruikt voor de vaste binnenvaartdiensten, ook als deze door één schip of door een enkele rederij werden onderhouden. (Maritieme Encyclopedie)
 • Sneek
 • Amsterdam
Werk
Breedte
22.0 cm
Hoogte
14.0 cm
Lengte
22.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Onbekend
Datering
Materiaal
 • Koper
  Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Cu en het atoomnummer 29; het is roodachtig van kleur en is zeer smeedbaar en kneedbaar. Ook te gebruiken voor het metaal wanneer het woirdt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, verschillende voorwerpen en materialen te maken. (Toegepaste Kunst Project, RKD)
 • Metaal
  Een metaal is een materiaal dat in vaste vorm kristallijn is, ondoorzichtig, smeedbaar, pletbaar en een goede geleider van warmte en stroom. (Conservation Dictionary)Alle leden van een grote groep stoffen die meestal een kenmerkende glans vertonen. Het zijn goede geleiders van elektriciteit en warmte, ze zijn ondoorschijnend, kunnen smelten en zijn meestal pletbaar of kneedbaar. (Project Fotografie)Any of a large group of substances that typically show a characteristic luster, are good conductors of electricity and heat, are opaque, can be fused, and are usually malleable or ductile. (Project Fotografie)
 • Hout
  Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden