Datering
Maker J. Schijfsma Joh.zn.

Johannes Schijfsma, Sneek - Geboortelepel van Rintje de Jong.

Geboortelepel. Zilver. De bak is met een rattestaart aan de bak bevestigd. Deze is dubbel getordeerd en wordt bekroond door een een vrouwenfiguur met op haar arm een kind en aan haar voeten een kind. Links een vlam. Het is een allegorie op de liefde. op de achterkant van de bak een inscriptie in stippelgravure: 'Rintje Gosses de Jong is geboren den 4 juny 1837'.
De geboortelepel is afkomstig uit de boedel van Rintje en Hendrikjen de Jong (broer en zuster). Rintje de Jong is geboren te Stavoren op 19 aug. 1901 en is te Bolsward overleden op 26 febr. 1994. Hendrikje de Jong is geboren te Stavoren op 28 mei 1906 en overleden te Koudum (De Finke) op 11 nov. 1993. Zij woonden aan Het Noord 10 te Stavoren (buren van zeilmaker Auke de Groot). Hun ouders waren Arend de Jong en Kornelia Visch. De vader was visserman te Stavoren en de moeder had er een winkel. Hun grootouders (ouders van Arend de Jong) waren Rintje en Geesje de Jong. De geboortelepel is gemaakt voor de laatstgenoemde Rintje de Jong. De datering is opvallend. Volgens de inscriptie is Rintje Gosses de Jong geboren in 1837. De lepel is echter veel later gemaakt, al is niet bekend wanneer. Er zijn twee jaarletters in geslagen: die van 1875 en die van 1888.
Johannes Schijfsma Joh.zn., geboren te Sneek op 4 okt. 1821 en aldaar overleden op 25 april 1903. Zoon van stamvader Johannes Jans Schijfsma (1793-1864) en Anna Sophia Kresner (1788-1845). Stichtte met zijn vader in 1847 de firma J. Schijfsma en zoon (1847-1853). Begon in 1848 een goud- en zilversmederij in Woudsend. Vertrok in 1854 naar Sneek en vestigde zich aan het Grootzand 68. Hij trouwde op 9 maart 1848 met Anna Katrina Campen. Hij behield het bedrijf tot 1902 (op 15 febr. 1902 werden zijn meestertekens vernietigd). De zaak werd overgenomen door zijn zoon Johannes Henricus Schijfsma.
literatuur: - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1995, p. 30 - Genealogische Aantekeningen familie Schijfsma door mevr. A.S.C. van Meurs-Schijfsma - Archief Fries Scheepvaart Museum.

Identificatie
Titel
Johannes Schijfsma, Sneek - Geboortelepel van Rintje de Jong.
Objectnummer
FSM-1995-513
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000006751
Over
Onderwerpen
  • Stavoren
Werk
Breedte
4.8 cm
Hoogte
20.5 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. J. Schijfsma Joh.zn.
Datering
Materiaal
  • Zilver
    Pure metallic element having symbol Ag and atomic number 47; a malleable, ductile, white metal with characteristic sheen, considered a precious metal. Silver is widely distributed throughout the world, occurring rarely as metallic silver (in Peru, Norway) but more often as silver-gold alloys and silver ore. Today silver is obtained as a byproduct in the refinement of gold, lead, copper, or zinc ores. Silver was smelted from the ore galena as early as 3800 BCE. As a pure metal, silver is second to gold in malleability and ductility, can be polished to a highly reflective surface, and used -- typically in an alloy, in jewelry, coinage, photography, mirrors, electrical contacts, and tableware. (Project Fotografie)Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA