Datering
Vervaardiger N.J. Steltenpool

De vesting van Naarden

De Ned. Herv. kerk van Naarden met de vestingwal. De 17de-eeuwse vestingwerken zijn grotendeels gerestaureerd. De stervormige opzet vormt een bijzonder stedebouwkundig element in het omringende landschap.

Identificatie
Titel
De vesting van Naarden
Objectnummer
F019623
Handle
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-37521
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • foto
  Niet bewegende afbeeldingen vervaardigd met van stralingsgevoelige materialen (gevoelig voor licht, elektronenstralen of nucleaire straling), met uitzondering van reproductieve afdrukken van documenten en technische tekeningen. Gebruik daarvoor termen, die bijeengebracht zijn onder 'reprografische kopieën'. Foto's kunnen positief of negatief zijn, ondoorschijnend of transparant (in vaktermen: opzicht of doorzicht).
Over
Trefwoorden
 • vestingwerk
  Permanent verdedigingswerk. (Stichting Menno van Coehoorn)
 • kerkgebouw
  Kerken zijn gebouwen waar de christelijke godsdienstoefening wordt gehouden. Aanvankelijk was de altaarruimte het belangrijkste onderdeel. In de verschillende katholieke liturgieën is deze dat nog. Sinds de Hervorming ook als preekkerk. Een parochie wordt bediend door een parochie- of kerspelkerk. Als aan de kerk een kapittel van kanunniken is verbonden, spreekt men van een collegiale of kapittelkerk. Een stifts-, abdij- of kloosterkerk behoort bij een kloostergemeenschap. De hoogste rang bezit een kathedraal of dom. (Haslinghuis)
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. N.J. Steltenpool (museumfotograaf)
Datering
Verwerving en licentie
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Naarden
fotograaf

Ko Steltenpool

, 1939

Lees meer
RKD

Trefwoorden