Datering
Vervaardiger Jan Belkmeer

Nieuwe afteekening van alle de banken, canaalen, tonnen en dieptens. Gelegen voor de stad Enkhuysen in de Zuyderzee

De kaart van Jan Belkmeer uit 1721 is waarschijnlijk voor de publicatie van Het Groote Tafereel der Dwaasheid, vertoonende de opkomst, voortgang en ondergang der actie, bubbel en windnegotie, in Vrankrijk, Engeland en de Nederlanden, gepleegt in den jare MDCCXX [...] zeer nauwkeurig nagegraveerd van de eerste staat uit 1720. Opvallende verschillen met de eerste kaart van Belkmeer zijn, dat er in de titelcartouche een opdracht aan het gemeentebestuur van Enkhuizen door Pieter Elsevier is toegevoegd en dat er rechtsboven de titelcartouche een impressum van Gerard van Keulen is gegraveerd. Gerard van Keulen droeg de zaak over aan zijn zoon Johannes in 1726, zodat de kaart gemaakt moet zijn vóór 1726. Wanneer de twee kaarten nauwkeurig met elkaar worden vergeleken, dan zijn er overal kleine verschillen in de tekst en in de plattegrond van Enkhuizen waar te nemen.

Uitgebreide beschrijving

NIEUWE AFTEEKENING VAN ALLE DE | BANKEN, CANAALEN, TONNEN | EN | DIEPTENS. Geleegen voor de | STAD ENKHUYSEN | INDE | ZUYDER ZEE : Waar in Aengeweesen word, hoedanig men, uyt de | Stad Nae de VUUR TOREN door het VOORLAND | Gevoeglyk kan maken een | NIEUWE ZEE HAVEN / Aan de Ed: Groot Achtb: H.ren Borgerm.ren | en Regeerders der gemelde Stad | Eerbiedig opgedraagen door | P.E. Inv. ; Getekent | Door IAN BELKMEER | Ph. et Diopt. L. | Te Enkhuysen. - Schaal [ca. 1:9.500]. - Uytgegeven tot Amsterdam : by Gerard van Keulen, aen de Nieuwen Brug, Met Privilege, [ca. 1720]. - 1 kaart : kopergravure ; 50 x 59 cm. - Titelcartouche middenboven.; - Schaalstok van 500 Rynlandse Roeden [= 19,5 cm] rechtsonder. - Parallellen en meridianen zijn aangegeven. - Rechtsboven de titel het impressum van Gerard van Keulen. - Rechtsboven inzet: VERBEELDING | VAN DE MOND VAN DE | NIEUWE HAVEN. - Stadswapen en legenda 1-19 en A-B rechtsonder. - Verso blank. - Westen boven. - Kompasrozen links en rechts, elk met 32 loxodromen. - Windrozen: 10 hele en 2 halve. - Schepen, 9 stuks, zijn ingetekend. - Tonnen zijn aangegeven. - In: De | Nieuwe Groote | Ligtende | Zee-Fakkel, | 't Eerste Deel. | ... Door | Gerard van Keulen. - Gedrukt tot Amsterdam bij Ioannes van Keulen | Boeck Zee-kaardt Verkooper en | Graad-boogh maker aande Oost Zijde | van de Nieuwebrug inde Gekroonde Lootsman | Met Previlegie voor 15 Iaaren. A°. 1734. (kaart nr. 8).

Identificatie
Titel
Nieuwe afteekening van alle de banken, canaalen, tonnen en dieptens. Gelegen voor de stad Enkhuysen in de Zuyderzee
Objectnummer
001040 /b
Handle
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-16937
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • stadsplattegrond
  Stadskaart: plattegrond van een stad met straten etc.; ook: stadsplan.
 • zeekaart
  Kaart die de zeëen der aarde met inbegrip van de aangrenzende kustgebieden weergeeft, met de voor de navigatie benodigde informatie.
Over
Trefwoorden
 • cartografie
  De wetenschap of de kunst van het kaarten maken. (AAT-Ned)
Werk
Breedte
59.0 cm
Hoogte
50.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Jan Belkmeer (vervaardiger)
 2. Pieter Elsevier
 3. Gerard van Keulen (uitgever)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 29 december 1947
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Enkhuizen
 • Zuiderzee
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae

Trefwoorden