Datering
Vervaardiger Willem Cornelis van Baarsel

Zuiderzee

Kaart van de Zuiderzee door Willem van Baarsel. Dit is de twaalfde staat van deze kaart uit 1888. Nadat in 1846 de kaart van het noordelijk deel van de Zuiderzee was uitgegeven en in 1848 de kaart van het zuidelijk deel, volgde in 1849 een kaart van de gehele Zuiderzee, volgens de titel 'Zamengesteld uit de Hijdrographische kaarten' en op een kleinere schaal van 1:100.000. Deze kaart was door dezelfde makers, A.van Rhijn en A.R.Blommendal vervaardigd. Vanaf de uitgave van 1876 wordt bij de prijsvermelding verwezen naar de beschrijvingen behorende bij de hydrografische kaarten van het noordelijk en zuidelijk gedeelte van de Zuiderzee, V29 en V30. Van deze kaart zijn 28 verschillende staten aangetroffen. Afgaand op de drukvermeldingen bij bijvoorbeeld de twintigste staat zijn er echter veel meer staten verschenen, zelfs meerdere staten per jaar. Alleen de door de auteurs aangetroffen staten worden hier vermeld.

Uitgebreide beschrijving

ZUIDERZEE | 1 : 100,000 (Klein bestek) / SAMENGESTELD UIT DE HYDROGRAPHISCHE KAARTEN NAAR DE VERSCH.[E] OPNAMEN | VAN A. VAN RIJN EN A.R. BLOMMENDAL VAN P.J. BUYSKES EN H.A. DE SMIT | VAN DEN BROECKE ENZ. IN DE JAREN 1844-'47, '74 EN '84 ; GEGRAVEERD IN 1848 EN 49 DOOR W.C. VAN BAARSEL EN | P.N. TUYN EN BIJGEWERKT DOOR A. TUYN IN 1886. - Schaal 1:100.000. - 'S GRAVENHAGE : Uitgegeven door het | MINISTERIE VAN MARINE | Afdeeling Hydrographie, 1886 (Gedrukt bij J.F. Brugman). - 1 kaart : lithografie ; 102 x 87 cm. - Titel in kader rechtsboven. - Schaalstok van 100,000 el op de el.[= 19,7 cm.] et al. - Impressum in het titelkader. - Coördinaten in de kaderrand vermeld. - Meridianen en parallellen zijn aangegeven. - Kompasroos in de Zuiderzee. - Noorden boven. - Boven de titel staat het kaartnummer XII. - Onder het impressum staat het wapen van de NEDERLANDSCHE MARINE en Prijs ƒ1,50. - Middenonder staat buiten het kader: Verkrijgbaar bij de Gebr. van Cleef, Spui 28 's Gravenhage. - Linksonder buiten het kader staat: XII. Nº2 1876. 82, 83, 86, 88. - Rechtsonder een stempel van de Nederlandse Marine gedateerd 12 MAA. 89. - Buiten de kaderlijn staan nog de locaties afgebeeld van het Licht Kijkduin en het Draai-Licht Eÿerland.

Identificatie
Titel
Zuiderzee
Objectnummer
011681
Handle
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-13696
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • zeekaart
  Kaart die de zeëen der aarde met inbegrip van de aangrenzende kustgebieden weergeeft, met de voor de navigatie benodigde informatie.
Over
Trefwoorden
 • cartografie
  De wetenschap of de kunst van het kaarten maken. (AAT-Ned)
Werk
Breedte
87.0 cm
Hoogte
102.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Willem Cornelis van Baarsel (graveur)
 2. Petrus Nicolai Tuyn (graveur)
 3. A. Tuyn (graveur)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Techniek
 • lithografie (techniek)
  Steendruk. Prent die is gedrukt door middel van een afgeplatte steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering. De steen is zodanig voorbewerkt dat de drukinkt alleen hecht op het vette materiaal waarmee de voorstelling op de steen is aangebracht. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Verwerving en licentie
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Zuiderzee
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
cartograaf, graveur (prentmaker), tekenaar

Willem Cornelis van Baarsel

Amsterdam, 4 juli 1791 – 17 april 1854

Lees meer
RKD

Trefwoorden