Datering
Vervaardiger

Bomschuit getuigd

Scheepsmodel Kamper palingaak of een Westlander palingaak.

Uitgebreide beschrijving

Een bomschuit werd ook wel een 'bom', maar in visserskringen vooral een 'schuit' genoemd. Het vaartuig werd onder meer gebruikt door de kustvissers "van de Zijde" (de Noord- en Zuid-Hollandse kust). In de loop der eeuwen heeft de bomschuit zich ontwikkeld vanuit de pink. Dergelijke strandschepen hadden een zwaar uitgevoerde platte bodem in tegenstelling tot gekielde schepen. Vanwege hun specifieke bouw konden bomschuiten door de branding heen op het vlakke strand lopen. In vergelijking met de pink is de bomschuit "hoekiger". De schepen waren geheel gedekt (van een dek voorzien). Hun visserij was gericht op de vangst en aanvoer van platvis en rondvis en in mindere mate op die van verse haring. Na het midden van de 19de eeuw gingen de kustdorpen zich ook richten op de haringvisserij met de vleet die was gericht op de aanvoer van pekelharing. Onder de eerdergenoemde kustdorpen is deze visserij uitsluitend te Scheveningen tot werkelijke bloei gekomen. De door de bomschuiten aangevoerde platvis en rondvis vis werd op het strand uitgeladen en daar ter plekke verkocht. Deze verkoop vond plaats bij afslag en stond onder stedelijk toezicht. Bron: wikipedia.

Identificatie
Titel
Bomschuit getuigd
Objectnummer
008731
Handle
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-111287
Objectcategorie
Schaalmodellen
Objecttype
 • bomschuit
  Nederlands vissersvaartuig voor de visserij op deNoordzee. Ze werden gebouwd in Scheveningen, Katwijk, Egmond, Noordwijk en Zandvoort en hadden een lengte-breedteverhouding van 2:1 en een bijna rechthoekige vorm.
 • scheepsmodel
  Nabootsing van een vaartuig op klein formaat. (Encyclo.nl)
Werk
Breedte
21.0 cm
Hoogte
58.0 cm
Lengte
66.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • eikenhout
  Eiken is het hout van de Quercus robur. Het hout is hard en goed bestand tegen water. Het is in Noord-Europa op grote schaal gebruikt in de bouw, voor schepen, meubels en panelen. (Conservation Dictionary)Eikenhout is het hout van de eikenboom. Eikenhout is een zeer duurzame houtsoort met wijde poriën, en met brede glinsterende spiegels wanneer het dosse gezaagd is. Het is belangrijk materiaal voor balken, kappen, kozijnen, deuren, betimmeringen e.d.. Tot in de 17e zeer algemeen toegepast, tegenwoordig door schaarste kostbaar en als timmerhout vrijwel geheel door naaldhout verdrongen. Het laat zich goed besnijden en is daarom geschikt voor het maken van meubels. Voor betimmeringen gebruikte men graag wagenschot en gekloofde planken. Eikenhout werd doorgaans aangeduid naar de plaats van herkomst of naar de doorvoerhaven: bv. Deventer hout, Zutphense planken, Hasselts hout (aangevoerd langs de Overijsselse Vecht), Rijns eiken, Wezels hout (langs de Lippe, Ruhr en Rijn aangevoerd), Brabants hout. Noords eikenhout kwam uit Noord-Duitsland en de Oostzeelanden. In Oost-Nederland werd veel inlands eiken verwerkt. Thans is er in hoofdzaak Frans, Westfaals en Slavonisch eiken in de handel. (Haslinghuis)
 • linnen
  Linnen is textiel gemaakt van de vezels van vlas; het wordt onder meer gebruikt als drager voor schilderijen.
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 24 juli 1969
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Kampen

Trefwoorden