Datering
Vervaardiger

Kamper palingaak

Scheepsmodel Kamper palingaak of een Westlander palingaak.

Uitgebreide beschrijving

ALGEMEEN: volmodel, getuigd met zeilen. SCHAAL: ca. 1:10 /1:15. TECHNIEK: op inhouten gebouwd. TUIGAGE: mast(en) met staand want: vaste mast in mastkoker met mastbeugel, naturel, zwart boven de hommer, zwarte hanepoten met witte beugels. Massieve voorstag. ZEILEN: wit, gezoomd, met aangenaaide lijken en opgestikte banen // achterlijk.; zeilen met rondhouten en lopend want. GROOTZEIL: 4 rakbanden, 2 rijen reefogen, groene giek met messing beslag, blanke licht gebogen gaffel, kraanlijn piekeval, klauwval, smeerreep, hals, schoot op oog. STAGFOK: 1 rij reefogen, 7 leuvers, val=neerhaler, 2 schoten. KLUIVER: vliegend, met traveller op naturelle kluiverboom, val, 1 schoot. VISGEREI: bun met messing (nep) kaarplaten, trog en 2 deksels. ROMP: naturel, groen onder de waterlijn, vlak met stevens, 1 huidgang, boeisel, groen zetbord met witte bies. Achterhuisje, groene achterdoft, voordek. ZWAARDEN: naturel, zeezwaarden uit een stuk, accolade aan de kop met groen en rood. ROER: aangehangen, naturel, groen onder de waterlijn, messing beslag, 3 vingerlingen, borgketting, donker groen licht gebogen helmhout met visgraat, met borgkettinkje, stillistische roerkop. Stuurboog. GRONDTAKEL: groene kluisborden. VERBLIJVEN: Vooronder, 2 treedoften op het mastschot, 2 patrijspoorten in het mastschot, luik met groene rand op het voordek, zwarte schoorsteen. AAN/OP DEK: waterbalk op het voordek. LOSSE ONDERDELEN: 4 vlonders. SCHEEPSSIER: de roerkop is met strak snijwerk versierd. Het midden is verdiept en pukkelig gemaakt. De groene kluisborden hebben een stermotief. VLAGGEN EN WIMPELS: bruine vleugel aan bruin scheerhout. HISTORISCHE BIJZONDERHEDEN: Dit model hoorde tot de laatste twee in 1948 door dhr. Langelaan aan het ZZM in bruikleen gegeven scheepsmodellen. De modellen werden afgehaald bij dhr. Jarig Rode, p/a Wisseloordlaan 12, Hilversum. Het mastje van dit model was daar echter blijven liggen. Na een verzoek tot toezending door dhr. Bouma, werd het mastje per kerende post aan het museum gezonden. (brieven, dd. 27-12 1948, en 30-12 1948, dhr. Bouma aan dhr. Jarig Rode).

Identificatie
Titel
Kamper palingaak
Objectnummer
008730
Handle
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-10104
Objectcategorie
Schaalmodellen
Objecttype
 • palingaak
  Heegeraak, soms ook een Lemmeraak of ander type, waarmee men men paling naar Engeland gebracht werd of die in verband met de palinghandel permanent in Londen gemeerd lagen. (debinnenvaart.nl)
 • scheepsmodel
  Nabootsing van een vaartuig op klein formaat. (Encyclo.nl)
Werk
Breedte
21.0 cm
Hoogte
58.0 cm
Lengte
66.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • eikenhout
  Eiken is het hout van de Quercus robur. Het hout is hard en goed bestand tegen water. Het is in Noord-Europa op grote schaal gebruikt in de bouw, voor schepen, meubels en panelen. (Conservation Dictionary)Eikenhout is het hout van de eikenboom. Eikenhout is een zeer duurzame houtsoort met wijde poriën, en met brede glinsterende spiegels wanneer het dosse gezaagd is. Het is belangrijk materiaal voor balken, kappen, kozijnen, deuren, betimmeringen e.d.. Tot in de 17e zeer algemeen toegepast, tegenwoordig door schaarste kostbaar en als timmerhout vrijwel geheel door naaldhout verdrongen. Het laat zich goed besnijden en is daarom geschikt voor het maken van meubels. Voor betimmeringen gebruikte men graag wagenschot en gekloofde planken. Eikenhout werd doorgaans aangeduid naar de plaats van herkomst of naar de doorvoerhaven: bv. Deventer hout, Zutphense planken, Hasselts hout (aangevoerd langs de Overijsselse Vecht), Rijns eiken, Wezels hout (langs de Lippe, Ruhr en Rijn aangevoerd), Brabants hout. Noords eikenhout kwam uit Noord-Duitsland en de Oostzeelanden. In Oost-Nederland werd veel inlands eiken verwerkt. Thans is er in hoofdzaak Frans, Westfaals en Slavonisch eiken in de handel. (Haslinghuis)
 • linnen
  Linnen is textiel gemaakt van de vezels van vlas; het wordt onder meer gebruikt als drager voor schilderijen.
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 24 juli 1969
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Kampen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae