Datering

Catalogus der voorwerpen van nijverheid en gewrochten van kunst en smaak; door Friezen vervaardigd, voor de tentoonstelling, te houden door de afdeeling Leeuwarden, der Vereeniging ter Bevordering van Fabrijk- en Handwerk-nijverheid in Nederland, te Leeuwarden in de maand julij 1854

Catalogus der voorwerpen van nijverheid en gewrochten van kunst en smaak; door Friezen vervaardigd, voor de tentoonstelling, te houden door de afdeeling Leeuwarden, der Vereeniging ter Bevordering van Fabrijk- en Handwerk-nijverheid in Nederland, te Leeuwarden in de maand julij 1854. - Gedrukt te Leeuwarden, : bij L. Schierbeek, 1854. - VII, 38 p. ; in-8 Op omslag: Friesche nijverheid en kunst.

Identificatie
Titel
Catalogus der voorwerpen van nijverheid en gewrochten van kunst en smaak; door Friezen vervaardigd, voor de tentoonstelling, te houden door de afdeeling Leeuwarden, der Vereeniging ter Bevordering van Fabrijk- en Handwerk-nijverheid in Nederland, te Leeuwarden in de maand julij 1854
Over
Trefwoorden
 • ambacht
  Handwerk dat aangeleerd moet worden en beroepsmatig uitgeoefend wordt. Tot het bouwbedrijf behoren veel ambachten, die vroeger in gilden waren ondergebracht. De belangrijkste zijn: steenhouwer, metselaar, pleisteraar en stukadoor, timmerman, loodgieter, leidekker, rietdekker en glazenmaker. Ambacht onderscheidt zich van kunst. Het maakt op een juiste wijze gebruik van materialen, gereedschappen en handvaardigheden, maar houdt zich niet bezig met de productie van grondstoffen. Kenmerk van het ambacht als onderdeel van het bouwbedrijf is, dat het een proces is van verandering en samenvoegen van grondstoffen tot een gebouw of gedeelten daarvan. Een ambachtsman vervaardigt een product geheel zelf of tenminste voor een deel ervan. Het ambacht maakt ev. gebruik van industriële hulpmiddelen. Het mag nooit leiden tot industriële vervaardiging.Het ambacht heeft een grote culturele en sociale betekenis. Het vertegenwoordigt de waardigheid van de zelfstandige vakman, verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Er is sprake van een beroepstrots.Tot de kenmerken van het ambacht behoort het doorgeven van kennis en handvaardigheden aan jongeren, zodat het beroep kan blijven voortbestaan. (Haslinghuis)
 • Friesland
 • textielbewerking
  Het bewerken van textiel of textielmateriaal om iets te vervaardigen of om het voor een bepaald doel geschikt te maken.
 • kleding
  Bedekking van de romp, ledematen, handen, voeten en hoofd voor de warmte, mode, of om bedekken naaktheid. Het sluit over het algemeen andere voorwerpen die onder 'kostuum'vallen zoals sieraden, kronen en andere accessoires die puur decoratief of symbolisch zijn en geen praktische functie hebben, uit. (AAT-Ned)Kleding is textiel en aanverwante zaken gemaakt om het menselijk lichaam te bedekken. Meestal worden gewone kledingstukken bedoeld. (Conservation Dictionary)
 • meubilair
  Meubilair is een verzamelnaam voor allerhande meubels die worden gebruikt in en om het huis, een kasteel of een kerk. (Wikipedia)
 • bouwmateriaal
  Bouwmaterialen zijn organische en anorganische materialen die worden gebruikt bij de bouw en later herstel of onderhoud van gebouwen. (Conservation Dictionary)Stof, natuurlijk of kunstmatig vervaardigd, geschikt en gebruikt voor de constructie, beschutting en versiering van een gebouw. Allereerst behoren tot de bouwmaterialen: hout, (natuur- en bak)steen, beton, kalk, zand, cement, leien, dakpannen en andere gebakken materialen, ijzer en staal, lood en zink en vervolgens glas, gips, pleister, verf, tegels en kunststoffen. Tot in XIX werden alle materialen met de hand gevormd en bewerkt, sedertdien toenemend industrieel en machinaal. Bouwmaterialen worden vaak over grote afstanden vervoerd, vroeger in hoofdzaak over water. (Haslinghuis)
 • aardewerk
  Aardewerk is een breekbaar, bij lage temperatuur gebakken (600-900°C), poreus ceramiek dat allerlei kleur kan hebben, met of zonder glazuur.
 • steenhouwerij
  Werkplaats waar steenhouwers natuursteen klaarmaken tot onderdelen van een gebouw of losse werkstukken. Tegenwoordig wordt het werk meestal ondersteund door machines. (Haslinghuis)
 • pleisterwerk
  Een dunne laag specie van kalk en-of cement en gips met zand die vlak op de muur wordt aangebracht. (Encyclo.nl)
 • touw
  Koord; bundel garen die eerst tot een draad gesponnen wordt, waarna meerdere draden tot een streng of kardeel worden geslagen. Meerdere kardelen bij elkaar vormen een touw.Zwaar koord, tenminste 6,35 mm in diameter, dat is gevormd door twee of meer strengen van natuur- of kunstvezel ineen te draaien. (Toegepaste Kunst Project, RKD)Een touw of koord is een middel om zaken bij elkaar te binden, of om trekkrachten over te brengen. In het laatste geval gebruikt men vaak een dikkere variant, kabel of zeel die bestaat uit ineengedraaide strengen. Dit zijn op hun beurt weer om elkaar heen gedraaide draden of vezels.
 • scheepsuitrusting
  Scheepsuitrusting omvat alle zaken die bij het vaartuig horen en voor de vaart noodzakelijk zijn.
 • sieraad
  Objecten oorspronkelijk gemaakt op het menselijk lichaam te worden gedragen als ornament met als doel het lichaam te verfraaien.
 • metaalgieterij
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • meet- en weeginstrument
  Instrument of houder voor het meten van bijvoorbeeld de omvang, hoeveelheid, massa, plaats of het vermogen, uitgedrukt in een standaardeenheid of een vastgestelde hoeveelheid.
 • muziekinstrument
  Instrumenten waarmee muziek gemaakt kan worden. (AAT-Ned)
 • schilderkunst
  Onderdeel van de beeldende kunst waarvan de producten schilderijen en muurschilderingen zijn; de toepassing van deze kunst.
Werk
Tijdsduur
Afmetingen
in-8
Fysiek medium
boek
Uitgever
bij L. Schierbeek
Digitale bron
Vervaardiging
Overige medewerkers
Datering
Verwerving en licentie
Copyright
BY-SA

Trefwoorden