Datering
Auteur Jacobus (1767-1835) Scheltema

Geschied- en letterkundig mengelwerk

Geschied- en letterkundig mengelwerk / van Jacobus Scheltema. - Amsterdam [etc.] : Gartman [etc.], 1817-1836. - 6 dl. in 17 bd. : ill. ; 22 cm Dl. 6, 2 uitg. door C.A. Bergsma. - Met reg. in dl. 6,2.

Identificatie
Titel
Geschied- en letterkundig mengelwerk
Over
Trefwoorden
 • essay
  Korte literaire verhandelingen over één onderwerp, waarin de auteur dikwijls een persoonlijk standpunt verwoordt. (AAT-Ned)
 • bellettrie
  (Beoefening der) schone letteren, d.w.z. geschriften die niet van praktische, technische, godsdienstige of wetenschappelijke aard zijn.
 • poëzie
  Poëzie of dichtkunst (van het Griekse 'poiesis'/ποίησις: maken, scheppen, vormen) is een vorm van uit versregels opgebouwde literatuur die de esthetische en ritmische eigenschappen van taal zoals metrum en geluidssymboliek benut om betekenissen te genereren ter aanvulling, vervanging of ondermijning van de prozaïsche, ogenschijnlijke betekenis.
 • historische wetenschap
  Wetenschap dat zich bezighoudt met de geschiedenis in het algemeen: vakgebied dat de chronologische loop van gebeurtenissen bestudeert zoals die een land, gemeenschap, individu, voorwerp of plaats beïnvloeden, gebaseerd op het kritisch bestuderen van bronmaterialen, dat meestal een verklaring biedt voor de oorzaken er van.
Vervaardiging
Auteur
 1. Jacobus (1767-1835) Scheltema (auteur)
 2. Cornelis Adriaan (1798-1859) Bergsma (mede auteur)
 3. Scheltema, Jacobus (1767-1835 ; jurist (uit: Franeker)) (auteur)
Datering
Verwerving en licentie
Copyright
BY-SA
Auteur

Jacobus Scheltema

1767 - 1835

geb. te Franeker, overl. te Utrecht (stad) NLMD/S 303 jurist en regionaal amateurhistoricus (interesse vanaf ca. 1806: historisch Fries volksnationalisme); lid Nationale Vergadering (eerste democratisch gekozen Nederlandse parlement (van de Bataafse Republiek)); hierin verwoordde hij het standpunt voor de 'oude Constitutie', waarin het federalisme der gewesten leidraad bleef); pas ná 1800 sloot Jacob Scheltema zich bij de (radicalere) remonstrantse theologen aan, die volkssoevereiniteit in hun vaandel hadden (o.a. Jan Konijnenburg (1758-1831)

Lees meer
data.bibliotheken.nl

Trefwoorden